Informace dezinformace

Zapojte se do ověření vzdělávacího programu

Na konci školního roku 2020/2021 a dále v prvním pololetí školního roku 2021/2022 nabízíme středním odborným školám a učilišťím možnost zapojit se do ověření nového vzdělávacího programu – Důsledky a závazky vyplývající z volby v demokratické společnosti. Vzdělávací program je založen na strukturovaných modelových hrách, které demonstrují žákům důsledky voleb v demokratické společnosti, seznámí je […]

 13. 05. 2021

Na konci školního roku 2020/2021 a dále v prvním pololetí školního roku 2021/2022 nabízíme středním odborným školám a učilišťím možnost zapojit se do ověření nového vzdělávacího programu – Důsledky a závazky vyplývající z volby v demokratické společnosti. Vzdělávací program je založen na strukturovaných modelových hrách, které demonstrují žákům důsledky voleb v demokratické společnosti, seznámí je s nástroji, které umožní občanům prezentovat i prosazovat opoziční názory (např.: referendum, petice, založení spolku), upozorní je na globální souvislosti lokálních rozhodnutí. Vzdělávací program pracuje s metodikou dramatické výchovy a osobnostně sociální výchovy. Žáci se budou zabývat následujícími tématy:

  • opoziční hnutí v nedemokratické společnosti, nedemokratické proudy v demokracii,
  • nástroje nesouhlasu (co může občan dělat, když s něčím nesouhlasí: účast v rozhodování, referendum, petice, založení spolku, atd.),
  • možnost volby a důsledky voleb (důsledky negativní kampaně či kampaně zaměřené proti určité skupině občanů),
  • globální souvislosti (jak rozhodnutí v jednom státu ovlivňuje celý svět, globální dopady našeho každodenního chování, apod.).

Dále výukový program zahrnuje besedu buď s odborníkem na téma manipulace (politické, mediální) nebo besedu se zástupci organizace, jejichž cílem je ochrana občanských a politických práv či podpora občanské participace (např.: Amnesty International, Nesehnutí, Frank Bold).

Cílem programu je uvědomění si hodnot a principů otevřené demokratické společnosti, politických práv, výhod a nevýhod referenda jako nástroje rozhodování. Posílení občanských a komunikativních kompetencí žáků. Díky aktivizačním a zážitkovým metodám celá skupina posílí také své kompetence k vzájemné kooperaci a spolupráci, k respektování druhých. Třídní učitel získá možnost poznat lépe své žáky.

Do ověřování programu můžete zdarma zapojit svoji školu a žáky, jedná se o pilotní ověření, které je součástí tříletého projektu a je finančně podpořeno z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výukový program je určen pro 30 žáků a je možné jej realizovat kdykoliv od června 2021 do prosince 2021 a to buď:

  • formou dvou projektových dní (3×90 min á den) a dvouhodinové besedy (90 min) v kulturním centru Moving Station anebo přímo u Vás na škole, nebo
  • ve formátu šesti dvouhodinových bloků rozložených v 1 měsíci v rámci výuky.

Ověření vzdělávacího programu realizují lektoři Johan, z.ú. společně s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Pojďte do toho s námi a podpořte občanské i osobnostní kompetence vašich žáků!

V případě zájmu o zapojení se do projektu kontaktujte prosím Marii Kubalíkovou – 775 764 412, marie.kubalikova@cpkp.cz