Informace dezinformace

Metodika pro učitele

Mediální výchova a výchova demokratického občana

Výukové programy

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit mediální a politickou gramotnost žáků středních odborných škol a učilišť a posílit jejich zájem o veřejné dění na místní, regionální, národní či globální úrovni. Tento obecný cíl bude naplňován prostřednictvím následujících cílů, které jsou formulovány s oporou rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání:

  • Rozvinout schopnost žáků v oblasti kritického analyzování a pochopení informací, které jsou v současné době jedním ze stavebních kamenů utvářejících veřejný prostor.
  • Zvýšit informovanost a znalost žáků o využití médií při prezentaci, propagaci a prosazování politických či občanských postojů a názorů.
  • Osvojení pravidel a schopnosti diskuse u žáků.
  • Uvědomění si odpovědnosti, které vychází z volby v demokratické společnosti.

Novinky

13. 05. 2021

Zapojte se do ověření vzdělávacího programu

Na konci školního roku 2020/2021 a dále v prvním pololetí školního roku 2021/2022 nabízíme středním odborným školám a učilišťím možnost…

Celý článek

Ověřování vzdělávacího programu Formulace a prosazení názoru či postoje

17. 02. 2020

Ověřování vzdělávacího programu Formulace a prosazení názoru či postoje

V lednu s námi první škola absolvovala nový vzdělávací program Formulace a prosazení názoru či postoje.

Celý článek

Máme za sebou ověření prvního vzdělávacího programu

30. 04. 2019

Máme za sebou ověření prvního vzdělávacího programu

V lednu a únoru v roce 2019 jsem realizovali ověření prvního vzdělávacího porgramu s názvem Informace. Do ověření programu se…

Celý článek

Všechny novinky

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk