Informace dezinformace

Vzdělávací program pro žáky středních odborných škol

Vzdělávací program je zaměřen na témata společenské diskuze a řešení problémů v demokratické společnosti, s nimi související vznik občanských a politických hnutí či stran a na prosazování a formulaci postojů a názorů (prostřednictvím prezentace, informační kampaně, politického programu). Výukový program je realizován prostřednictvím simulační hry na fiktivní občanské a politické hnutí (Hnutí za obydlení nové planety, Výstavba dálnice). Zároveň se žáci v programu učí řešit i vlastní společná témata, problémy. Prostřednictvím besedy jsou seznámeni s reálným občanským hnutím. Program je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí a získání znalostí v následujících oblastech:

  • proč a jak vznikají hnutí a politické strany, jak a proč formulují své postoje, cíle a programy,
  • jaké jsou principy a strategie politické/občanské kampaně atd.,
  • pravidla a techniky diskuse a prezentace.

Vzdělávací program navazuje na vzdělávací program Informace a ptá se: Jak naložíme se získanými informacemi? Necháme problém být nebo ho budeme řešit.

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt (v rámci předmětu ZSV nebo ČJ), kterému předchází beseda se členy aktivního občanského hnutí. Besedu je možné realizovat i až na konci programu. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky (např. v rámci předmětu ZSV) prostřednictvím dvouhodinových bloků.