Informace dezinformace

O výukovém programu

Vzdělávací program pro žáky středních odborných škol

Vzdělávací program je zaměřen na témata společenské diskuze a řešení problémů v demokratické společnosti, s nimi související vznik občanských a politických hnutí či stran a na prosazování a formulaci postojů a názorů (prostřednictvím prezentace, informační kampaně, politického programu). Výukový program je realizován prostřednictvím simulační hry na fiktivní občanské a politické hnutí (Hnutí za obydlení nové planety, Výstavba dálnice). Zároveň se žáci v programu učí řešit i vlastní společná témata, problémy. Prostřednictvím besedy jsou seznámeni s reálným občanským hnutím. Program je zaměřen zejména na rozvoj kompetencí a získání znalostí v následujících oblastech:

  • proč a jak vznikají hnutí a politické strany, jak a proč formulují své postoje, cíle a programy,
  • jaké jsou principy a strategie politické/občanské kampaně atd.,
  • pravidla a techniky diskuse a prezentace.

Vzdělávací program navazuje na vzdělávací program Informace a ptá se: Jak naložíme se získanými informacemi? Necháme problém být nebo ho budeme řešit.

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt (v rámci předmětu ZSV nebo ČJ), kterému předchází beseda se členy aktivního občanského hnutí. Besedu je možné realizovat i až na konci programu. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky (např. v rámci předmětu ZSV) prostřednictvím dvouhodinových bloků.

 

Úvod do výukového programu

Možnosti participace

Úvod do vzdělávacího programu – Možnosti participace

Anotace

Naladění žáků na téma vzdělávacího programu, seznámení s příkladem občanského aktivismu a zopakování možností politické participace.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

Tabule, psací potřeby pro učitele, pro žáky, příloha č. 4.2.1.1 – vytištěná pro každého žáka

Materiál

První projektový den

Řešení společenských problémů – Proč vznikají občanská hnutí nebo politické strany?

Definování problémů které žáky štvou

Anotace

Práce ve skupinách a definování věcí, které žáky štvou. Volné navržení řešení problémů, které je štvou. Seznámení se s technikami dramatické výchovy. Případně úvod do prvního projektového dne. Naladění se na téma dne.

Cíle

Cílem hodiny definovat a zmapovat několik společných problémů, témata, které žáky štvou v jejich okolí, třídě. Případně je tato hodina využita také k nladění žáků na téma projektového dne, vyzkoušení si dramatické techniky.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

židle uspořádané do kruhu uprostřed místnosti pro každého žáka, příloha č. 4.2.2.1 vytištěná pro každého žáka

Materiál

Politické ideologie a správa věcích veřejných

Anotace

Témata politické ideologie, správa věcích veřejných a soužití různých zájmových skupin jsou probírána v rámci tří hodin, respektive jedné hodiny (45 min), ve které žáci definují přístupy ke správě věcí veřejných (anarchie, tyranie a demokracie), a dvouhodinového bloku (90 min), v jehož rámci si vyzkoušejí simulační hru na soužití různých zájmových skupin na jednom území, domlouvání se a vytváření pravidel mezi skupinami – simulační hra Prales.

Cíle

1. hodina: Cílem je poukázat na možné způsoby domluvy a organizace ve velkém společenství lidí (např. společenství 1 mil. lidí) a to přístup z pohledu anarchie, tyranie a demokracie.

2. hodina: Simulační hra Prales - žáci si vyzkouší soužití různých zájmových skupin na území pralesa, vytváření způsobů a pravidel domlouvání mezi skupinami. Žáci (jako zástupci různých zájmových skupin) si v rámci simulační hry vyzkouší sami nastavit pravidla, jak by mohlo fungovat společenství žijící na jednom území, vyzkouší si, jak řešit problémy a potřeby různých zájmových skupin, jak prosadit svůj zájem. Je na žácích, zda se rozhodnou v rámci společenství spolupracovat, nebo budou prosazovat jen své vlastní zájmy. 3. hodina: Zakončení simulační hry Prales, kdy žáci tvoří vizi života v zemi na 10 let dopředu a představí vizi na závěrečné konferenci. Reflexe simulační hry.

Čas

135 min (3x45min)

Pomůcky

1. hodina: 2 archy papíru (flipchartový papír), psací potřeby do každé skupiny, příloha č. 4.3.2.1a

2. hodina: Papíry A4 různé barevné (20 bílých, 40-50 různě barevných), 3 kopie hracích karet pro žáky (viz příloha č. 4.2.2.2 – Hrací karty pro žáky)

3. hodina: Konferenční stolek, materiály pro učitele k tématu kacení deštných pralesů (příloha č. 4.3.2.1b)

Materiál

Formulace a analýza problému

Anotace

Cílem je vyzkoušet si metody, jak řešit určitý společný problém a navrhnout způsoby řešení. Aktivita vede žáky k tomu, aby si uvědomili, že sami mohou problémy, věci, které jim vadí, řešit. Zároveň je cílem aktivity pomoci žákům najít kompromis mezi různými návrhy na řešení problémů.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

1. hodina: Tabule nebo flipchart pro zápis výstupů z diskuse, psací pomůcky a papíry pro žáky

2. hodina: Tabule nebo flipchart pro zápis výstupů z diskuse, psací pomůcky a papíry pro žáky, shrnutí metod pro řešení problémů pro žáky (příloha č. 4.2.2.3)

Materiál

Druhý projektový den

Simulační hra Hnutí za osídlení nové planety

Ukázka úspěšného občanského aktivismu, vyjádření názoru a postoje

Anotace

Ukázka úspěšného projektu občanského aktivismu. Žáci si prostřednictvím několika aktivit vyzkouší vyjadřovat svůj názor a zaujímat postoj k různým situacím.

Čas

45 min

Pomůcky

Dataprojektor, laptop, příklad úspěšného občanského aktivitmu (příloha 4.3.3.1), shrnutí tématu Vyjádření názoru a postoje pro žáky (přílohu č. 4.2.3.1)

Materiál

Pravidla soužití na vzdálené planetě

Anotace

V rámci druhé části simulační hry mají žáci za úkol vytvořit pravidla soužití společenství na vzdálené planetě a to tak, aby vyhovovala charakteru všech kandidátů. Využit je postup, který je běžný pro vytváření programů politických stran, hnutí, či spolků. Cílem je vyzkoušet si způsoby, jak se lidé s různými zájmy mohou domluvit, aby dosáhli společného cíle (spokojený život na vzdálené planetě).

Cíle

V rámci druhé části simulační hry mají žáci za úkol vytvořit pravidla soužití společenství na vzdálené planetě. Cílem je ukázat způsoby, jak se lidé s různými zájmy mohou domluvit, aby dosáhli společného cíle (spokojený život na vzdálené planetě). Využit je postup, který je běžný pro vytváření programů politických stran, hnutí či spolků.

Čas

90 min/2x45 min

Pomůcky

Flipchart, flipchartové papíry, stoly pro skupiny, shrnutí tématu Vyjádření názoru a postoje - politické programy a strany pro žáky (příloha 4.2.3.3)

Materiál

Vznik hnutí a kampaně za osídlení nové planety

Anotace

V závěrečné části hry žáci vytvoří politické hnutí, jehož cílem je přilákat další zájemce na cestu na novou planetu. Ve finále navrhnou informační kampaň hnutí a založí Facebookový profil hnutí.

Cíle

Cílem je vyzkoušet tvorbu informační kampaňe, která má aktivizovat ostatní, přesvědčit je, aby se k nám přidali. Žáci se seznámí s běžnými marketingovými prvky z kampaně politických stran či hnutí. Zažijí princip zobecňování nebo zjednodušování složitých problémů.

Čas

90 min

Pomůcky

1. hodina: Papíry, velké archy papíru (flipchartové) a psací pomůcky, příloha č. 4.3.4.1 2. hodina: Minimálně jeden PC / laptop a připojení k internetu, shrnutí k tématu Jak vzniká informační či předvolební kampaň? pro žáky (příloha 4.2.3.4)

Materiál

Vytvoření postav simulační hry

Anotace

Zahrnuje úvod do projektového dne a zahájení simulační hry. Žáci dohromady vyprávějí příběh, z něj vyberou 4 postavy, které následně ve skupinách charakterizují. Cílem je vytvořit cca 4 postavy, které mají různá přání a cíle v životě. V rámci občanského hnutí je pak spojí společný problém, o kterém zatím nic netuší.

Cíle

Cílem hodiny je vytvoření postav (jejich zájmů, charakter) pro simulační hru Vytvoření hnutí za osídlení nové planety.Žáci se tak seznámí také s principem volby lídrů politických stran.

Čas

45 min

Pomůcky

Flipchartové papíry a psací pomůcky pro žáky

Materiál