Informace dezinformace

Výukový program je zaměřen na důsledky a závazky vyplývající z volby v demokratické společnosti. Modelová hra bude demonstrovat možné důsledky voleb v demokratické společnosti.