Informace dezinformace

Důsledky a závazky vyplývající z volby v demokratické společnosti – vzdělávací program pro žáky středních odborných škol

Cílem programu je upozornit na momenty, které mohou ovlivnit kvalitu demokracie a demokratických postupů. Účastníci získají vědomosti o institutech obrany demokracie (možnosti obrany jednotlivce, menšiny, vyjádření nesouhlasu, účast v rozhodování). Důležitým vzdělávacím ziskem bude také zisk komunikativních kompetencí, kompetencí k vzájemné kooperaci a spolupráci a k respektování druhých. Vzdělávací program je založen na strukturovaných modelových hrách (Noemova archa) a práci s příběhy (Příběh Najáda). Příběhy demonstrují žákům důsledky voleb a rozhodnutí, seznámí je s nástroji, které umožní občanům prezentovat i prosazovat opoziční názory (např. referendum, odvolání), upozorní je na příčiny extrémních forem nesouhlasu. Modelové hry pracují s metodikou dramatické výchovy a osobnostně sociální výchovy. Žáci se budou zabývat následujícími tématy:

  • nástroje nesouhlasu (co může občan jako jednotlivec dělat, když s něčím nesouhlasí: účast v rozhodování – v zastupitelstvu, referendum, formulace odvolání; extrémní nástroje nesouhlasu – agrese, terorismus),
  • opoziční hnutí v nedemokratické společnosti, nedemokratické proudy v demokracii,
  • možnost volby a důsledky voleb,
  • globální souvislosti (jak může rozhodnutí v jednom státu ovlivnit celý svět).

Vzdělávací program je určen pro výuku žáků středních odborných škol – maturitní obory. Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt v rámci předmětu Základy společenských věd, Občanská nauka nebo Český jazyk. Druhou variantou je realizace výukového programu v rámci běžné výuky prostřednictvím dvouhodinových bloků. Pro velkou skupinu nad cca 25 žáků je vhodné vzdělávací program realizovat v místnosti větší, než je běžná třída. Například v malém divadelním sále.