Informace dezinformace

Vzdělávací program pro žáky středních odborných škol

Následující vzdělávací program je zaměřen na problematiku příjmu a přenosu informací mezi lidmi a prostřednictvím médií. Program je založen na výuce metodou rolových a situačních her – sehrání fiktivního příběhu ve Hře na redakci a vytvoření reálného zpravodajského rozhlasové vysílání ve formě podcastu.

Cílem programu je osvojení následujících kompetencí a znalostí:

  • vznik informace (zdroje a formy informací, informační šumy a poplašné zprávy, atd.),
  • kritické zvážení informace (jak rozpoznat nedůvěryhodné informace, informační šumy, poplašné zprávy, hoaxy atd.),
  • přístup k informacím (vyhledávání informací, zákon o přístupu k informacím, atd.).

Výukový program je ideální realizovat jako dvoudenní projekt, kterému předchází úvod do výukového programu a případně i beseda s novinářem. Besedu je možné realizovat i až na konci probramu. V rámci běžné výuky doporučujeme realizovat program prostřednictvím dvouhodinových bloků.

Výukový program je využitelný i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nicméně je třeba respekovat určitá specifika a doporučení: Doporuceni pro žáky se SVP (PDF, 231 kB).